Адлер Оксана Олександрівна

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: доцент

Публікації

Інші (3)

1. Методичні вказівки до підготовки та написання розрахунково- графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Мікро- та наносистемна техніка», «Біомедична інженерія», «Електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка» [Текст] / уклад. О. О. Адлер. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 32 с.
2. Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» [Текст] : для студентів, що навчаються за спеціальностями: 7.05020101 – Комп`ютеризовані системи управління та автоматика; 7.05100101 – Метрологія та вимірюва-льна техніка; 7.05100401 – Лазерна та оптоелектронна техніка / уклад. : Л. О. Нікіфорова, В. В. Кавецький, О. О. Адлер. − Вінниця : ВНТУ, 2016. − 58 с.
3. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування інноваційних рішень" для студентів, що навчаються за напрямами підготовки "Радіотехніка", "Радіоелектронні апарати", "Телекомунікації", "Мікро- та наноелектроніка" [Текст] / уклад. О. О. Адлер. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 35 с.

Монографії (4)

1. Безсмертна О. В. Особливості управління рівнем ефективності економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК [Текст] / О. В. Безсмертна, О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк // Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки : кол. монографія / за ред. д.е.н, проф. Нестерчук Ю. О. — Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 166-171.
2. Адлер О. О. Аналіз особливостей методики визначення економічної ефективності впровадження нового обладнання в гірничодобувній галузі [Текст] / О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк, О. В. Бесмертна // Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. моногр. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2016. - Ч. 2. - С. 112-117.
3. Адлер О. О. Аналіз особливостей методики визначення економічної ефективності впровадження нового обладнання в гірничодобувній галузі [Текст] / О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк, О. В. Бесмертна // Соціально-економічні засади розвитку економіки України : кол. монографія. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2016. - Ч. 2. - С. 112-117.
4. Поліщук Л. К. Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до зміни навантаження [Текст] : монографія / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-641-367-6.

Навчальні посібники (4)

1. Кізян С. М. Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : навчальний посібник / С. М. Кізян, М. І. Небава, О. О. Адлер. – Київ : Видавничий Дім "Слово", 2014. – 168 с. - ISBN 978-966-194-200-3.
2. Адлер О. О. Економічна діагностика [Текст] : практикум / О. О. Адлер. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 91 с.
3. Небава М. І. Еономіка та організація виробничої діяльності підприємства [Текст]. Частина 2. Організація виробництва : навчальний посібник / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 131 с.
4. Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства [Текст]. Частина 1. Економіка підприємства : навчальний посібник / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 117 с.

Патенти (11)

1. Пат. 129811 UA, МПК B27G 13/08, B65G 23/00. Фрезерний барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Коваль, О. О. Адлер, В. О. Кравчук (Україна). - № u 2018 05965 ; заявл. 29.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
2. Пат. 68816, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, Р. Р. Обертюх, Є. В. Харченко, О. О. Адлер, Д. В. Кислиця (Україна). - № u201111872 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 12.04.2012, Бюл. № 7. - 8 с. : кресл.
3. Пат. 57045, МПК B65G 23/04. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, О. В. Колот, Д. В. Кислиця (Україна). - № u201008382 ; заявл. 05.07.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
4. Пат. 34120 UA, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, В. В. Федчишин (Україна). - № u200803594 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 3 с. : кресл.
5. Пат. 34468 UA, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, О. Л. Фанайлова (Україна). - № u200803624 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
6. Пат. 36107 UA, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, Є. В. Харченко, О. О. Адлер, А. С. Мамчур (Україна). - № u200806894 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
7. Пат. 22017 UA, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, В. П. Пурдик, О. О. Адлер (Україна). - № u200611864 ; заявл. 10.11.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с. : кресл.
8. Пат. 22801, МПК B65G 23/00. Керований гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, В. П. Пурдик, Р. Р. Обертюх, О. О. Адлер (Україна). - № u200613735 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
9. Пат. 24968 UA, МПК B65G 23/00. Мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. В. Харченко, О. О. Адлер, Р. П. Коцюбівський (Україна). - № u200701202 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
10. Пат. 16579 UA, МПК B65G 23/00. Мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, Є. В. Харченко, В. П. Пурдик, О. О. Адлер (Україна). - № u200601740 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
11. Пат. 11969 UA, МПК B65G 23/00. Гідравлічний мотор-барабан [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер (Україна). - № u200507036 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Адлер О. О. Вмонтований гідравлічний привод конвеєра, чутливий до навантаження [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Оксана Олександрывна Адлер ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 18 с. - Бібліогр. : с. 14-15 (18 назв).

Статті (28)

1. Burennikova N., Kavetskiy V., Lesko O., Akselrod R., Adler O., Greguš M. Modeling of the Investment Risks in Human Capital as the Factor of Enterprise Safety in the Context of the Stakeholder Theory. The 1st International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2020), Kherson, Ukraine, October 15-16, 2020. 2020. Р. 213-221. URI: http://ceur-ws.org/Vol-2805/short16.pdf. Modeling of the Investment Risks in Human Capital as the Factor of Enterprise Safety in the Context of the Stakeholder Theory [Electronic resource] / N. Burennikova, V. Kavetskiy, O. Lesko [etc.] // The 1st International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2020), Kherson, Ukraine, October 15-16, 2020. – 2020. – Р. 213-221. – URI: http://ceur-ws.org/Vol-2805/short16.pdf.
2. Адлер О.О., Король А.Ю. Факторний аналіз фінансових результатів ТОВ «Козятинський м`ясокомбінат»: роль у визначенні фінансової стратегії. Причорноморські економічні студії. Випуск 63. 2021. С. 70-78.
3. Svetlana Yaremko, Elena Kuzmina, Nataliia Savina, Dmitriy Yaremko, Vladyslav Kuzmin, Oksana Adler Development of a Smart Education System for Analysis and Prediction of Students` Academic Performance. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence” ISDMCI 2021: Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making pp 762-775.
4. Причепа І.В., Руда Л.П., Адлер О.О. Концептуальні засади інтелектуалізації економічних відносин і процесів на різних рівнях господарювання. Інфраструктура ринук. 2021. №54. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/10.pdf
5. Адлер О. О. Роль та особливості організаційно-інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності сучасного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8400 (дата звернення: 16.11.2021).
6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей / Уклад.: І. В. Причепа, О. О. Адлер. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 44 с.
7. Адлер О. О. Обґрунтування вибору виду аналізу господарської діяльності сучасного підприємства / О. О. Адлер, С. С. Мацкевічус, К. Л. Яворська // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 1. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_1_11.
8. Лесько О. Й., Руда Л. П., Причепа І. В., Адлер О. О. Проблеми та перспективи розвитку туристичної складової економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7317 (дата звернення: 11.11.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.47
9. Руда Л. П. Стан та перспективи розвитку ринку праці у Вінницькій області» [Електронний ресурс] / Л. П. Руда, О. О. Адлер, І. Л. Соломонюк // Інфраструктура ринку. ̶ 2019. – Вип. 29. ̶ С. 366–371. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/59.pdf.
10. Адлер О. О. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» [Текст] / О. О. Адлер, К. Л. Яворська // Причорноморські економічні студії. – Одеса, 2018. – Вип. 27, ч. 1. – С.101-106.
11. Адлер О. О. Роль та пріоритетність аналізу господарської діяльності в системі управління виробничим підприємством Текст] / О. О. Адлер, О. Й. Лесько, К. Л. Яворська // Проблеми системного підходу в економіці. – Київ, 2018. – № 5(67). – С. 51-55.
12. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання / Уклад. : Н. М. Тарасюк, О. Й. Лесько, О. О. Адлер. ‒ Вінниця : ВНТУ, 2018. ‒ 42 с.
13. Лесько О. Й. Структурно-логічна модель методики економічного обґрунтування інноваційних розробок [Текст] / О. Й. Лесько, О. О. Адлер // Економічний аналіз. – Т. 27 (№1). – 2017. – С. 164-170.
14. Безсмертна О. В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: логістичні складові [Електронний ресурс] / О. В. Безсмертна, О. О. Адлер, Т. М. Білоконь // Економіка та суспільство : електронне наукове видання. – Мукачево, 2017. – № 13. – С. 351-358. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-13/20-stati-13/1466-bezsmertna-o-v-adler-o-o-bilokon-t-m.
15. Тарасюк Н. М. Сучасний підхід дo oрганізації екoнoмічних віднoсин на рівні регіoнальнoгo мoлoкoпрoдуктoвoгo підкoмплексу аграрнoї галузі [Текст] / Н. М. Тарасюк, О. В. Безсмертна, О. О. Адлер // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2016. - № 113. – С. 38-49.
16. Поліщук Л. К. Вмонтований гідравлічний привод приймального конвеєра буртоукладника [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, О. О. Коваль // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серія "Технічні науки". - Харків, 2015. - Вип. 156. - С. 375-384.
17. Поліщук Л. К. Аналіз економічної ефективності впровадження нового обладнання на кар`єрах відкритого видобування корисних копалин [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Технологии машиностроения. - Харків, 2015. - Вип. 5/1 (77). - С. 5-11.
18. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей / Уклад. О. О. Адлер, І. В. Причепа, Н. М. Тарасюк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 39 с.
19. Адлер О. О. Оцінка конкурентоспроможності продукції гранітних кар`єрів вінницької області на прикладі ВАТ "Гніванський кар`єр" [Текст] / О. О. Адлер, М. О. Мороз // Економічний простір. - 2014. - № 83. - С. 151-158.
20. Тарасюк Н. М. До питання формування еквівалентного обміну в системі економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК [Текст] / Н. М. Тарасюк, О. О. Адлер, О. Г. Ратушняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 2. - С. 43-47.
21. Поліщук Л. К. Економіко-математичне моделювання конкурентоспроможності продукції сучасного підприємства [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер // Збірник наукових праць SWorld. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2012». – Одеса : КУПРІЄНКО, 2012. - Вип. 4, т. 32. – С. 77-81.
22. Адлер О. О. Аналіз конкурентоспроможності продукції за допомогою матричного методу оцінки на прикладі ВАТ “Укртелеком” [Текст] / О. О. Адлер, І. В. Охріменко // Вісник ХНУ. – 2011. – № 3, т. 2 - С. 7-10.
23. Адлер O. O. Оцінка конкурентоспроможності послуг ВАТ «Укртелеком» [Текст] / O. O. Адлер, І. В. Охріменко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 24-28.
24. Поліщук Л. К. Вибір параметрів вмонтованого гідравлічного приводу з пристроєм керування [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, М. Салех // Машинознавство. - 2010. - № 6. - С. 36-40.
25. Адлер О. О. Вибір методу оцінки конкурентоспроможності продукції [Текст] / О. О. Адлер, І. В. Охріменко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, Т. III. - С. 687-691.
26. Поліщук Л. К. Вплив характеристик зміни навантаження на динаміку роботи вмонтованого гідравлічного приводу [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, А. О. Малярчук // Машинознавство. - 2009. - № 11(149). - С. 31-35.
27. Поліщук Л. К. Вмонтований привід з автоматичним вмиканням паралельно встановленого гідродвигуна [Текст] / Л. К. Поліщук, Є. В. Харченко, О. О. Адлер // Машинознавство. - 2009. - № 1(139). - С. 32-36.
28. Поліщук Л. К. Дослідження динаміки привода конвеєра зі змінним навантаженням [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер // Вібрації в техніці та технологіях. - 2009. - № 3(55). - С. 35-37.

Тези доповідей (19)

1. Адлер О.О. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства. актуальність та особливості. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2021) : збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2021. 3105 с. С. 2664-2666. URL:https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/1/vntu_2021_netpub.pdf
2. Адлер О.О., Король А.Ю. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ». Матеріали молодіжної науково-практичної інтернет-конференції студентів аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)» : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 1319 с. С. 1069-1070. URL:https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/mn/mn-2021_netpub.pdf
3. Адлер О.О. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 932 с. – С. 663-664.
4. Адлер О. О. Діагностика технічного стану підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Адлер, С. В. Шаталюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8697.
5. Адлер О. О. Розробка алгоритму проведення аналізу господарської діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Адлер // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8698.
6. Адлер О.О. Аналіз господарської діяльності в системі управління сучасним підприємством / Перспективні напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 січня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2019. – 104 с. – С. 12-14.
7. Адлер О.О., Причепа І.В., Руда Л.П. Місце економічної компетентності в системі підготовки професійних фахівців технічних спеціальностей в контексті європейського вектору модернізації сучасної освіти / Збірник тез доповідей І-ї міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019» (13-15 травня 2019 року). Вінниця : ПП «ТД Едельвейс і К», 2019. – 384 с. – С. 340-341.
8. Адлер О. О. Питання та проблеми оцінки ефективності управління персоналом підприємстваInternational [Text] / О. О. Адлер, Л. П. Руда // Scientific Conference "Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy", September 28, 2018 : Proceedings of the conference. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Part II. – P. 12-15.
9. Адлер О. О. Роль та застосування системного підходу в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / О. О. Адлер // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3878.
10. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https:
11. Адлер О. О. Особливості розробки методики економічного обґрунтування інноваційних розробок [Електронний ресурс] / О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2044.
12. Адлер О. О. Проблеми інноваційного розвитку машинобудування [Текст] / О. О. Адлер, Л. К. Поліщук // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція "Вібрації в техніці та технологіях", 26-27 жовтня 2017 р. - 2017. - С. 39-40.
13. Адлер О. О. Економічна ефективність впровадження технологічного комплексу з вмонтованим гідравлічним приводом конвеєра для переробки гранітних мас [Текст] / О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк // Тринадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, 18–19 травня 2017 р. - 2017. - С. 167-169.
14. Поліщук Л. К. Проблеми іноваційного розвитку машинобудування [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер // XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», м. Вінниця, 26-27 жовтня 2017 р. – 2017. – С. 39-40.
15. Адлер О. О. Особливості визначення економічної ефективності впровадження інновацій в гірничодобувній галузі [Електронний ресурс] / О. О. Адлер // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/452.
16. Адлер О. О. Особливості методики визначення економічної ефективності впрвадження інноваційного обладнання на підприємствах гірничодобувної галузі [Текст] / О. О. Адлер, Н. М. Тарасюк // Економіка, освіта, наука: інтеграція та синергія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Братислава, 18-21 січня 2016 р. - Київ : Вид-во "Центр навчальної літератури", 2016. - Т. 1. - С. 7-8.
17. Поліщук Л. К. Конкурентні переваги вмонтованих приводів конвеєрів підіймально-транспортувальних машин [Текст] / Л. К. Поліщук, О. О. Адлер, О. О. Коваль / 12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : тези доповідей, м. Львів, 28-29 травня 2015 р. - С. 186-187.
18. Тарасюк Н. М. Еквівалентність обміну в системі економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК [Текст] / О. А. Адлер, О. Г. Ратушняк, Н. М. Тарасюк // Матеріали ІІ міжн. наук.-практичної конф. «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні», Вінниця, 1 березня 2013 р. — Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 213-215.
19. Ратушняк О. Г. Інтерактивні методи навчання для різних поколінь [Текст] / О. Г. Ратушняк, О. О. Адлер, Н. М. Такасюк // Модернізація структури і змісту підготовки фахівців з менеджменту організації і адміністрування : матеріали міжнародної науково-методичної інтернет-конференції. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 44-48.