Адлер Оксана Олександрівна

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: доцент

Резюме

Моб. тел. 0674584032
oksana_adler1983@ukr.net

 
Профіль: GOOGLE SCHOLAR    

Профіль: ORCID 

Профіль: SCOPUS 

Адлер Оксана Олександрівна - к.т.н., доцент, рік народження – 1983.

В 2005 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю 8.090203 - Металорізальні верстати та системи та здобула кваліфікацію магістра з інженерної механіки, а в 2006 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю Менеджмент організацій.

З 27 травня 2009 року – кандидат технічних наук.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 10 років, в тому числі у Вінницькому національному технічному університеті – 10 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

–   01.09.2006 р. – 31.08.2009 р. – асистент кафедри економіки промисловості і організації Вінницького національного технічного університету;

– 01.09.2009 р. – 31.08.2010 р. – старший викладач кафедри економіки промисловості і організації Вінницького національного технічного університету;

01.09.2010 р. –  по теперішній час – доцент кафедри економіки промисловості і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету.

З 01.09.2010 р. заступник завідувача кафедри економіки промисловості і виробничого менеджменту з наукової роботи.

Основні навчальні курси: "Економічна діагностика", "Економіка і організація виробництва", "Економіка підприємства", "Економічне обґрунтування інноваційних рішень", "Економічний аналіз", "Аналіз господарської діяльності


                                                                              Основні навчально-методичні видання

Назва навчально-методичного видання Бібліографічний опис Співавтори
Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до навантаження Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2010 – 184 с. Поліщук Л. К.
Економіка та організація виробничої діяльності  підприємства
Ч.1. Економіка підприємства
Навчальний   посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 117 с. Небава М.І.
Лесько О.Й.
Економіка та організація виробничої діяльності  підприємства
Ч.2. Організація   виробництва
Навчальний   посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 131 с. Небава М.І.
Лесько О.Й.
Економічна діагностика Практикум. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 90 с.
-
Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки:«Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка Вінниця : ВНТУ, 2013. – 35 с. -
Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти: Навчальний посібник К.: Видавничий дім «Слово», 2014. – 168 с. С.М. Кізян,
М.І. Небава
Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки: 050101 Комп’ютерні науки, 050102 Комп’ютерна інженерія, 050103 Програмна інженерія, 170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем, 170103 Управління інформаційною безпекою Вінниця : ВНТУ, 2014. – 39 с. І. В. Причепа,
Н. М. Тарасюк
Аналіз особливостей методики визначення економічної ефективності впровадження нового обладнання в гірничодобувній галузі Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр. : в 2 ч. Ч. 2 / під ред. Д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 216 с. – С. 112-117. Тарасюк Н.М.
Безсмертна О.В.
Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» : для студентів, що навчаються за спеціальностями: 7.05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика; 7.05100101 – Метрологія та вимірюва-льна техніка; 7.05100401 – Лазерна та оптоелектронна техніка Вінниця : ВНТУ, 2014. – 58 с. Нікіфорова Л.О.
Кавецький В.В.
Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки "Менеджмент" Вінниця : ВНТУ, 2016. – 26 с. -
Особливості управління рівнем ефективності економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК Формування конкурентоспроможно-го АПК України в умовах транзитивної економіки : кол. монографія / за ред. д.е.н, проф. Нестерчук Ю. О. — Умань : Видавець «Сочінський М. М.». –  2017. – С. 166-171. О. В.Безсмертна,
Н. М. Тарасюк
Методичні вказівки до підготовки та написання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних
рішень» для студентів, що навчаються за спеціальностями: «Мікро- та
наносистемна техніка», «Біомедична інженерія», «Електроніка»,
«Телекомунікації та радіотехніка»

 
Вінниця : ВНТУ,
2017. – 32 с.
-
Моделювання економічного обґрунтування прийняття інноваційного рішення Соціально-економічні аспеки розвику підприємництва в Україні: колективна монографія / під ред.. д.е.н., професора О.О.Непочатенко.- Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2018. – 272 с.– С.33-38. Лесько О.Й.
 
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Системи технологій» студентами спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання
 
Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с. Н. М. Тарасюк,
О. Й. Лесько
Теоретичні та експериментальні дослідження динаміки гідроприводу, чутливого до змін навантаження Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин. ВНТУ, 2018. – С.84-113. Поліщук Л.К.,
Аналіз господарської діяльності. Самостійна робота студента.

 
навчальний посібник Вінниця : ВНТУ, 2019. – 98 с. Адлер О. О.,
Руда Л. П., Мацкевічус С. С.
Аналіз господарської діяльності навчальний  посібник  Вінниця : ВНТУ 2019. – 118 с. О. О. Адлер,
О. Й. Лесько.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: логістичні складові Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи : колективна монографія / За заг. ред. О. Й. Леська, Н. В. Бурєннікової, В. О. Козловського Вінниця : ВНТУ, 2020. – 123 с. – С. 60-71. Адлер О.О.
О. В. Безсмертна, 
Т. М. Білоконь
Реалії та перспективи розвитку конкурентоспроможного туристичного сектору економіки україни в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочинський М.М.». 2020. – 224 с. –  С.168-182. Причепа І.В.,
Адлер О.О.,
Руда Л.П.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» Вінниця : ВНТУ, 2020. – 41 с. І. В. Причепа,
О. О. Адлер.
Аналіз конкурентних переваг сучасного підприємства на прикладі ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»
 
Монографія під ред. д.е.н., професора О.О. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних
перетворень Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський» 2021. C. 110-117.
Адлер О.О.
Лесько О.Й.
Причепа І.В. 
Руда Л.П.   

 

Публікацій 95

Електронна пошта adler@vntu.edu.ua